12 cách nói: ‘Chỉ đùa thôi mà’ trong tiếng Anh

12 cách nói: ‘Chỉ đùa thôi mà’ trong tiếng Anh

Để diễn đạt ý: “Chỉ là đùa thôi mà”, chúng ta có rất nhiều cách nói.

Just kidding!

Just joking!

Don’t take it seriously!

Just teasing you!

I’m just pulling your leg.

I’m just poking fun at you.


I’m just fooling around.

Just trying to take the Mickey.

I’m just messing with you.

It was only a joke.

I’m just having a laugh.

I was only jesting.

Theo Đại kỷ nguyên

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất