Khai thuế là gì? Và làm thế nào để khai thuế tại Úc?

Khai thuế là gì? Và làm thế nào để khai thuế tại Úc?

Năm tài khóa mới tại Úc bắt đầu từ ngày 1/7, vì thế đã đến lúc bạn phải nộp tờ khai thuế.

Tôi có cần phải khai thuế hay không?
Nếu bạn làm việc tại Úc trong năm tài khóa vừa qua và có thu nhập trên $18,200, bạn cần phải khai thuế.

Chủ doanh nghiệp sẽ cung cấp cho bạn một bản tóm lược tiền lương (payment summary), trong đó cho biết số tiền bạn đã kiếm được và số thuế bạn đã đóng trong năm tài khóa đó. Nếu bạn chưa nhận được bản tóm lược này, thì hãy đề nghị công ty cung cấp cho bạn.

Khi nào thì tôi nên khai thuế?
Nếu bạn tự khai thuế thì phải nộp tờ khai trước ngày 31/10. Nếu bạn khai thuế thông qua một nhân viên kế toán, thì hạn chót để nộp tờ khai thuế là 15/5 năm sau.

Tự khai thuế
Bạn có thể tự nộp tời khai thuế thông qua myTax, một công cụ trực tuyến của chính phủ Úc.

Khai thuế thông qua một cố vấn thuế vụ
Mặc dù công cụ myTax khá dễ sử dụng, việc tự khai thuế lần đầu ở nước ngoài có thể gây khó khăn cho một số di dân. Vì thế, bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của một cố vấn thuế vụ (tax agent), ít nhất là trong lần khai thuế đầu tiên.

Nếu tôi có thu nhập từ nước ngoài thì sao?
Một số di dân có thêm thu nhập từ hải ngoại, và nếu vậy, bạn phải khai báo nó. Nếu bạn đã trả thuế tại nước ngoài cho khoản thu nhập này, thì bạn có thể xin tín dụng thuế (tax credit).

Nếu không khai báo thu nhập từ nước ngoài, bạn có thể phải đóng một khoản tiền phạt rất lớn, và phải trả lãi cho khoản thu nhập ấy nữa.


Bạn có thể được nhận những khoản chước giảm nào?
Bạn có thể xin chước giảm thuế trên những chi phí liên quan đến công việc như đồng phục hay khóa học nâng cao chuyên môn. Xem chi tiết trên trang mạng của Sở Thuế về những khoản chước giảm này.

Bạn cần phải giữ các giấy tờ liên quan trong vòng ít nhất 4 năm, phòng khi Sở Thuế (ATO) cần xác thực các khoản xin chước giảm này. Có rất nhiều ứng dụng miễn phí giúp bạn lưu trữ những giấy tờ này, chẳng hạn như Evernote hay ứng dụng 'myDeductions' của Sở Thuế.

Được hoàn thuế hay phải trả thêm thuế
Hầu hết các chủ doanh nghiệp sẽ tự động khấu trừ một khoản thuế từ tiền lương của bạn mỗi năm, và khoản khấu trừ này hoàn toàn là ước tính. Sau khi tính thêm các khoản chước giảm, bạn có thể sẽ được nhận lại một khoản tiền.

Nếu tôi làm việc tự do thì sao?
Nếu bạn là một người làm việc tự do, hoặc làm việc cho những công ty như Uber, Deliveroo và Airtasker, và không được tự động khấu trừ thuế trên thu nhập, thì bạn cần phải đóng thêm tiền thuế sau khi nộp tờ khai thuế.

Hãy kiểm kê tài chính kỹ càng nếu bạn không muốn bị nợ ATO một khoản tiền lớn vào cuối năm.

Theo SBS

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất