Nữ sĩ quan nóng bỏng bị sa thải vì "lên giường" với tù nh