Tỷ giá đô Úc ngày 11/9/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 11/9/2017

 

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 11 tháng 9 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 1/9/2017 đến 10/9/2017

10/09 - 1 AUD = 18327.28 VND

09/09 - 1 AUD = 18327.28 VND

08/09 - 1 AUD = 18327.28 VND

07/09 - 1 AUD = 18308.48 VND

06/09 - 1 AUD = 18197.03 VND

05/09 - 1 AUD = 18196.66 VND


04/09 - 1 AUD = 18059.28 VND

03/09 - 1 AUD = 18105.33 VND

02/09 - 1 AUD = 18132.78 VND

01/09 - 1 AUD = 18132.78 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
Tỷ giá đô Úc ngày 11/9/2017

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 11/9/2017

1 AUD = 0.806 USD

1 AUD = 0.669 EUR

1 AUD = 0.611 Bảng Anh

1 AUD = 1.109 Đô la New Zealand

PV Báo Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất