Tỷ giá đô Úc ngày 19/7/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 19/7/2017

 

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 19 tháng 7 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 9/7/2017 đến 18/7/2017

18/07 - 1 AUD = 18014.42 VND

17/07 - 1 AUD = 17692.78 VND

16/07 - 1 AUD = 17766.64 VND

15/07 - 1 AUD = 17811.24 VND

14/07 - 1 AUD = 17811.24 VND

13/07 - 1 AUD = 17576.83 VND


12/07 - 1 AUD = 17435.10 VND

11/07 - 1 AUD = 17342.04VND

10/07 - 1 AUD = 17271.96 VND

09/07 - 1 AUD = 17268.02 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
Tỷ giá đô Úc ngày 19/7/2017

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 19/7/2017

1 AUD = 0.792 USD

1 AUD = 0.684 EUR

1 AUD = 0.608 Bảng Anh

1 AUD = 1.076 Đô la New Zealand

PV Báo Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất