Tỷ giá đô Úc ngày 22/4/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 22/4/2017

 

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 22 tháng 4 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 12/4/2017 đến 21/4/2017

21/04 - 1 AUD = 17105.95 VND

20/04 - 1 AUD = 17061.96 VND

19/04 - 1 AUD = 17043.78 VND

18/04 - 1 AUD = 17124.60 VND

17/04 - 1 AUD = 17209.99 VND

16/04 - 1 AUD = 17247.15 VND


15/04 - 1 AUD = 17256.31 VND

14/04 - 1 AUD = 17256.31 VND

13/04 - 1 AUD = 17089.57 VND

12/04 - 1 AUD = 17099.64 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
Tỷ giá đô Úc ngày 22/4/2017

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 22/4/2017

1 AUD = 0.754 USD

1 AUD = 0.704 EUR

1 AUD = 0.589 Bảng Anh

1 AUD = 1.075 Đô la New Zealand

PV Báo Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất