Tỷ giá đô Úc ngày 6/5/2017

Tỷ giá đô Úc ngày 6/5/2017

Tỷ giá đô Úc được cập nhật Ngày 6 tháng 5 năm 2017

Tỷ giá đô la Úc (AUD) so với Việt Nam Đồng (VND) từ 26/4/2017 đến 5/5/2017

05/05 - 1 AUD = 16789.03 VND

04/05 - 1 AUD = 16862.43 VND

03/05 - 1 AUD = 16893.75 VND

02/05 - 1 AUD = 17126.15 VND

01/05 - 1 AUD = 17097.77 VND

30/04 - 1 AUD = 17018.93 VND


29/04 - 1 AUD = 17050.83 VND

28/04 - 1 AUD = 17050.83 VND

27/04 - 1 AUD = 16975.87 VND

26/04 - 1 AUD = 16987.58 VND

Biểu đồ tỷ giá đô la Úc 30 ngày gần đây
Tỷ giá đô Úc ngày 6/5/2017

Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ USD, Euro, Bảng Anh và Đô la New Zealand ngày hôm nay 6/5/2017

1 AUD = 0.741 USD

1 AUD = 0.673 EUR

1 AUD = 0.572 Bảng Anh

1 AUD = 1.072 Đô la New Zealand

PV Báo Úc

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất