Việc bãi bỏ visa 457 sẽ làm giảm đáng kể số lượng lao đ